Info & registraties

Behandelovereenkomst:
Praktijk Infini werkt met een behandelovereenkomst conform de WGBO. Hierin staat o.a. opgenomen hoe Praktijk infini met uw privacy omgaat.


Algemene verordening persoonsgegevens - AVG
Praktijk Infini heeft een register van verwerkingsactiviteiten, in dit register staat opgenomen:
a. een omschrijving van de categorieën persoonsgegevens (= cliëntgegevens) die Praktijk Infini verwerkt;
b. een beschrijving van de doeleinden waarvoor Praktijk Infini persoonsgegevens verwerkt;
c. welke rechten betrokkenen (cliënten) hebben en hoe zij die rechten kunnen uitoefenen;
d. welke organisatorische en technische maatregelen Praktijk Infini neemt om de persoonsgegevens te beveiligen;
e. hoe lang Praktijk Infini de persoonsgegevens bewaart;
f. hoe Praktijk Infini omgaat met een datalek


Zie hier voor mijn registraties.

Zie hier voor belangrijke documenten.