De therapie

Kinder- en Jeugdtherapie
Voor kinderen en jongeren van 5 t/m 18 jaar

Soms gaat het even niet zo lekker met je kind en dat heeft effect op het hele gezin. Door middel van visualisaties, spel, creatieve activiteiten en diverse gesprekstechnieken ga ik in gemiddeld 12 weken tijd met zowel kind als ouders op zoek naar de krachten en kwaliteiten van beide. We onderzoeken hoe jullie deze in kunnen zetten om gedrag en denkpatronen te veranderen, waardoor de eenheid binnen het gezin weer wordt versterkt. Aansluiting op de leeftijd, interesses en manier van denken van het kind staat daarbij voorop. 


Werkwijze Kinder- en Jeugdtherapie

Van aanmelding tot afronding

Aanmelding en kennismaking
Als ouders/verzorgers kunt u uw kind zelf aanmelden wanneer jullie tegen problemen aan lopen, maar dit kan ook op advies van school of de huisarts gedaan worden. 

U kunt een vrijblijvende afspraak voor een kennismakingsgesprek maken, waarbij u zowel mij als de praktijk kunt leren kennen. Op deze manier kunt u ervaren of er voldoende klik is om een traject te starten of kan ik u helpen bij een alternatief. 

Intakegesprek
Voelt het goed, dan plannen we een intakegesprek. Voorafgaand stuur ik u een intakevragenlijst die mij van achtergrond informatie voorziet voor het gesprek. In het intakegesprek zullen we dieper ingaan op waar u en uw kind tegenaan lopen en zullen we de hulpvragen formuleren. 

Verloop van de sessies
Vervolgens gaan we starten met het traject. Uw kind zal voor 5 weken lang, 1 maal per week op een vaste tijd voor een sessie komen. De sessies zijn zonder de ouder erbij. In de eerste 5 sessies zal ik met uw kind onderzoeken wat er ten grondslag aan de problemen ligt. 

Tussentijdse evaluatie 
Na 5 sessies zullen we een tussentijdse evaluatie plannen, waarin ik uitleg wat we in de sessies gedaan hebben en we bespreken of de hulpvragen nog kloppen of dat ze bijgesteld moeten worden. Vervolgens vervolgen we het traject met nogmaals 5 sessies. In dit tweede blok zal ik meer de diepte in gaan en ook ouders en eventueel broertjes/zusjes bij het traject betrekken. Ook sessies met alleen de ouders, waarin ik tips en adviezen geef zijn daarin een mogelijkheid. 

Eindevaluatie
Na het tweede blok van 5 sessies plannen we een eindevaluatie gesprek. Hierin bespreken we wat er veranderd is en hoe jullie na de therapie zelfstandig verder kunnen. In sommige gevallen merk ik gedurende het tweede blok van sessies dat we niet voldoende hebben en zal de eindevaluatie een tweede tussentijdse evaluatie zijn. We kunnen er dan in overleg voor kiezen om het traject te verlengen. Dit zal ik altijd vroegtijdig met jullie bespreken.