De therapie

Kinder- en Jeugdtherapie
Voor kinderen en jongeren van 3 t/m 12 jaar

Soms gaat het even niet zo lekker met je kind en dat heeft effect op het hele gezin. Door middel van visualisaties, spel, creatieve activiteiten en diverse gesprekstechnieken ga ik in gemiddeld 12 weken tijd met zowel kind als ouders op zoek naar de krachten en kwaliteiten van beide. We onderzoeken hoe jullie deze in kunnen zetten om gedrag en denkpatronen te veranderen, waardoor de eenheid binnen het gezin weer wordt versterkt. Aansluiting op de leeftijd, interesses en manier van denken van het kind staat daarbij voorop. 


Gezinstherapie
Voor ouders met kinderen van 3 t/m 12 jaar

Soms loopt je kind vast en wil je het heel graag helpen, maar weet je niet hoe. Door inzicht te krijgen in de behoefte achter bepaald gedrag, leer je als ouders/ verzorgers wat je kind nodig heeft om weer tot rust te komen, meer voor zichzelf op te komen of juist specifiek gedrag te veranderen. In blokken van 5 weken krijg je informatie, tips en praktische handvatten volledig afgestemd op jullie situatie. Na het introductie blok wordt er gekeken wat er voor jullie gezin helpend is. Dat kunnen individuele sessies voor specifieke gezinsleden zijn, maar ook gezinssessies behoren tot de mogelijkheden. 

Werkwijze Kinder- en Jeugdtherapie

Werkwijze
Gezinstherapie

Van aanmelding tot afronding

Van aanmelding tot afronding


Aanmelding en kennismaking
Als ouders/verzorgers kunt u uw kind zelf aanmelden wanneer jullie tegen problemen aan lopen, maar dit kan ook op advies van school of de huisarts gedaan worden. 

U kunt een vrijblijvende afspraak voor een kennismakingsgesprek maken, waarbij u zowel mij als de praktijk kunt leren kennen. Op deze manier kunt u ervaren of er voldoende klik is om een traject te starten of kan ik u helpen bij een alternatief. 

Intakegesprek
Voelt het goed, dan plannen we een intakegesprek. Voorafgaand stuur ik u een intakevragenlijst die mij van achtergrond informatie voorziet voor het gesprek. In het intakegesprek zullen we dieper ingaan op waar u en uw kind tegenaan lopen en zullen we de hulpvragen formuleren. 

Verloop van de sessies
Vervolgens gaan we starten met het traject. Uw kind zal voor 5 weken lang, 1 maal per week op een vaste tijd voor een sessie komen. De sessies zijn zonder de ouder erbij. In de eerste 5 sessies zal ik met uw kind onderzoeken wat er ten grondslag aan de problemen ligt. 

Tussentijdse evaluatie 
Na 5 sessies zullen we een tussentijdse evaluatie plannen, waarin ik uitleg wat we in de sessies gedaan hebben en we bespreken of de hulpvragen nog kloppen of dat ze bijgesteld moeten worden. Vervolgens vervolgen we het traject met nogmaals 5 sessies. In dit tweede blok zal ik meer de diepte in gaan en ook ouders en eventueel broertjes/zusjes bij het traject betrekken. Ook sessies met alleen de ouders, waarin ik tips en adviezen geef zijn daarin een mogelijkheid. 

Eindevaluatie
Na het tweede blok van 5 sessies plannen we een eindevaluatie gesprek. Hierin bespreken we wat er veranderd is en hoe jullie na de therapie zelfstandig verder kunnen. In sommige gevallen merk ik gedurende het tweede blok van sessies dat we niet voldoende hebben en zal de eindevaluatie een tweede tussentijdse evaluatie zijn. We kunnen er dan in overleg voor kiezen om het traject te verlengen. Dit zal ik altijd vroegtijdig met jullie bespreken.


Aanmelding en kennismaking
Wanneer u als ouders/verzorgers behoefte heeft aan ondersteuning bij het gedrag van uw kind kunt u vrijblijvend een kennismakingsgesprek aanvragen. Op deze manier kunt u ervaren of er voldoende klik is om een traject te starten of kan ik u helpen bij een alternatief. 

Intakegesprek
Voelt het goed, dan plannen we een intakegesprek. Voorafgaand stuur ik u een intakevragenlijst die mij van achtergrond informatie voorziet voor het gesprek. In het intakegesprek zullen we dieper ingaan op waar u en uw gezin tegenaan lopen en waar uw hulpvraag precies ligt.

Verloop van de sessies
Vervolgens gaan we starten met het traject. We werken in blokken van 5 weken en plannen voor 5 weken sessie afspraken in, 1 maal per week op een vaste tijd en dag. De sessies in het eerste blok zijn zonder kinderen. In deze sessies krijgt u uitleg over de ontwikkelingsfases die kinderen doorlopen en leer ik u voorbij het gedrag van uw kind te kijken naar de behoefte er achter. Het werken met beeldend materiaal is hier ondersteunend bij.

Evaluatie moment
Na 5 sessies zullen we een evaluatie plannen waarin we bespreken in hoeverre uw hulpvraag beantwoord is. Het kan zijn dat we er in het eerste blok achter komen dat er meer nodig is binnen het gezin. Individuele sessies voor een specifiek gezinslid mbt een specifiek thema kan bijvoorbeeld ingezet worden. Denk hierbij aan omgaan met scheiding, rouw en verlies, traumabehandeling, zelfvertrouwen vergroten, etc. Maar ook het inzetten van gezamenlijke sessies met ouder en kind, broertjes/zusjes samen of het gehele gezin is een optie. De vormgeving van het vervolg traject bespreken we samen en bent u leidend in. Wanneer er gekozen wordt voor afronding van het traject is er altijd de mogelijkheid om op een later moment alsnog weer contact op te nemen. Dit kan zijn om verdieping aan te brengen in de geoefende praktijk situaties, of om een enkele opfris sessie in te plannen. U bepaald dus op deze wijze zelf de duur van het traject. 


Oudercursus 'Mijn kind beter begrijpen'

Als een kind geboren wordt neem je je als ouder voor er zo goed mogelijk voor je kind te zijn. Toch krijg je geen handleiding en doe je dus elke keer weer wat je op dat moment denkt dat het beste is. Ik kreeg veel ouders in de praktijk die aangaven dat ze alles al geprobeerd hadden, maar niet goed meer wisten hoe ze hun kind nog konden helpen met problemen als boosheid, frustratie, angst, onzekerheid, gevoeligheid, etc. Na het volgen van een opleiding over de systemische aanpak van 'de schilden van je Innerlijke Familie is vervolgens een oudercursus ontstaan.

In de cursus komen de volgende thema's aan bod:

  • Vaardigheden die kinderen aan het leren zijn terwijl ze opgroeien.
  • Wat heeft mijn kind van mij nodig als die vaardigheden blokkeren.
  • Welke behoefte zit er onder het gedrag dat mijn kind laat zien.
  • Wat doet het met mij als mijn kind boos/gefrustreerd/verdrietig/teruggetrokken etc reageert.
  • Hoe zorg ik dat ik zelf in balans blijf, zodat ik mijn kind kan bieden wat het nodig heeft. 


In 5 bijeenkomsten zullen we aan de hand van veel praktijkvoorbeelden oefenen in anders kijken naar uw kind. In de cursus is er volop ruimte voor inbreng van eigen situaties en krijgt u praktische tips en handvatten om thuis mee aan de slag te gaan. 
De oudercursus ís individueel, met voorkeur met (ex-)partner samen (ook in geval van scheiding!).
Dit omdat beide ouders een belangrijke rol in de opvoeding hebben. De cursus heeft het beste effect als beide ouders dezelfde theorie en praktijkoefeningen toepassen, zodat er bij het kind zo min mogelijk verwarring ontstaat. 

De cursus zal in onze praktijk plaats vinden, bestaande uit 5 sessies van steeds een uur. 
We plannen de sessies op een vaste dag en tijd die in alle agenda's uitkomt. 

De kosten van deze cursus zijn €90,- per sessie.
Er kan per sessie betaald worden, waarbij er na elke sessie een factuur gestuurd wordt. (5 x €90,-, in totaal €450,-)
Er kan ook in 1 keer betaald worden, waarbij u €10,- korting krijgt. (In totaal €440,-)

Wanneer u een aanvullende verzekering hebt met alternatieve zorg in het pakket, is de cursus in veel gevallen deels te declareren bij de zorgverzekering. Dit is alleen niet mogelijk wanneer u het totale bedrag in 1 keer betaald.

Voor vragen mbt de oudercursus kunt u contact opnemen via het contact formulier.

Inschrijfformulier oudercursusBij verzending van dit formulier heeft u een voorlopige aanmelding gedaan. Praktijk Infini neemt binnen 2 werkdagen contact met u op voor informatie over de cursus en de huidige wachtlijst.