Algemene info en registraties

Registraties & Info

Behandelovereenkomst:
Praktijk Infini werkt met een behandelovereenkomst conform de WGBO. Hierin staat o.a. opgenomen hoe Praktijk infini met uw privacy omgaat.


Algemene verordening persoonsgegevens - AVG
Praktijk Infini heeft een register van verwerkingsactiviteiten, in dit register staat opgenomen:
a. een omschrijving van de categorieën persoonsgegevens (= cliëntgegevens) die Praktijk Infini verwerkt;
b. een beschrijving van de doeleinden waarvoor Praktijk Valida persoonsgegevens verwerkt;
c. welke rechten betrokkenen (cliënten) hebben en hoe zij die rechten kunnen uitoefenen;
d. welke organisatorische en technische maatregelen Praktijk Valida neemt om de persoonsgegevens te beveiligen;
e. hoe lang Praktijk Valida de persoonsgegevens bewaart;
f. hoe Praktijk Valida omgaat met een datalek